Archives

now browsing by author

 

ביטוח לאומי : הגשת טפסים

במהלך חיינו אנו מזדקקים לשירותי הביטוח הלאומי. בפנייה לביטוח הלאומי, טפסים מהווים חלק בלתי נפרד מההליך במרבית המקרים אם לא בכולם. מילוי הטפסים בצורה מדויקת, רצינית ואחראית על פי קריטריונים ספציפיים מהווה לעיתים משימה לא פשוטה גם עבור האינטליגנטים מביננו. הבעיה נעוצה בהקפדה על ה"פינות"  שנדרשת על ידי המוסד לביטוחRead the Rest…


© 2019 Health Center Online